Rehabilitacja 25+

O PROGRAMIE

Od września 2019 r. rozpoczęliśmy realizację programu pilotażowego „Rehabilitacja 25 plus”, który w pełni jest finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Program skierowany jest dla absolwentów Szkół Przysposabiających do Pracy, ORWOREW.


Obecnie w projekcie uczestniczy grupa 8 osób, którzy są absolwentami Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 

Oferowana pomoc dotyczy przygotowania do życia w środowisku społecznym, utrzymania, na miarę indywidualnych możliwości samodzielności i niezależności, a także aktywności zawodowej.
Uczestnicy podczas zajęć objęci są opieką fizjoterapeutyczną, integracją sensoryczną, wsparciem psychologicznym, rozwijają swoje umiejętności w zakresie terapii zajęciowej oraz podczas zajęć sportowych.

W ramach wsparcia świadczone są również usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne: pomoc w utrzymywaniu higieny osobistej, rozwijanie samoobsługi.

niepubliczna_szkola_specjalna

 

 

 

 

 

 

Nasi uczestnicy Programu Rehabilitacja 25+ z ogromną radością i zaangażowaniem uczestniczą we wszystkich zajęciach. Bardzo lubią brać udział w konkursach plastycznych jak i muzycznych!

Program jest w całości finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.