Stowarzyszenie „Corda Cordi”

na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Puławach

Nasze cele

Kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości Ewangelii, zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej.
Inicjowanie działań na rzecz polepszenia bytu, wyrównywania szans rozwoju i edukacji osób niepełnosprawnych.
Propagowanie szeroko pojętej idei integracji społecznej osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym i grupami rówieśniczymi.
Podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym ich rodzinom w szczególności wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego.

Uczymy

Pomagamy

Wspieramy

Możesz nam pomóc przekazując:

swój 1,5 % podatku
KRS 0000219840

wpłatę na konto BANK PKO S.A.
24 1240 2412 1111 0010 9449 6757

Tak pomagamy i wspieramy

Pomoce dydaktyczne

Zakupiliśmy pomoce dydaktyczne dla podopiecznych SOW i WWR: drewniane układanki – koraliki do terapii ręki, klocki JENGA, zestaw małego chemika, klocki – mini wafle, pomoce matematyczne poduszki z cyframi,

Specjalny ośrodek wychowawczy pomoce dydaktyczne

Metoda TOMATISA

Zakup słuchawek do Treningu słuchowego Metodą TOMATISA. Teraz jednocześnie w zajęciach może uczestniczyć trójka dzieci.

Maszyna do popcornu i waty cukrowej

Zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej.

Specjalny ośrodek wychowawczy zabawa

Sprzęt do zabaw

Sprzęt animacyjny do zabaw: chusta animacyjna i edukacyjna, spodnie podwójne, zwijaniec animacyjny, guma sensoryczna, narty animacyjne, mata sensoryczna.

„Bezpieczne wakacje nad wodą”

W dniu 22 czerwca odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa nad wodą. Podopieczni dowiedzieli się jakie zasady obowiązują na basenie a jakie nad jeziorem, oraz jak zabezpieczyć się przed porażeniem słonecznym. Oprócz zdobywania nowej wiedzy wszyscy mogli korzystać do woli z atrakcji Parku Wodnego MOSiR. Zajęcia zakończyły się ogniskiem połączonym z pieczeniem kiełbasek oraz podwieczorkiem w postaci popcornu i waty cukrowej.

Specjalny ośrodek wychowawczy bezpieczne wakacje

Kontakt

Stowarzyszenie „Corda Cordi”
na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Puławach