Rekrutacja

Rekrutacja

Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. S. Klary Staszczak jest placówką dla dzieci i młodzieży, które potrzebują stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności
Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 24 lat

Warunkiem przyjęcia do Ośrodka są:

Pliki do pobrania:

podanie o przyjęcie do Ośrodka:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z nową Unijną regulacją odnośnie ochrony danych osobowych, Kościół dostosował swoje wewnętrzne prawo i wydał Dekret w sprawie ochrony danych (tekst w załączniku). Od 25 maja 2018 w Kościele stosujemy się do tego Dekretu.

 

Na mocy postanowień kościelnego Dekretu o ochronie danych osobowych w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek powołany został Zakonny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym im. Siostry Klary Staszczak OSB

s. Benedykta Elżbieta Włodarczyk OSB

Delegat Przełożonej Generalnej ds. ochrony dzieci i młodzieży
w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

s. dr Blanka Ewa Szymańska OSB

DEKRET OGÓLNY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:

Polityka RODO

STATUT

Polityka ochrony małoletnich i bezradnych

Standardy ochrony małoletnich SOW

Standardy ochrony małoletnich WWR