Zapewniamy

Zapewniamy

Grono wykwalifikowanych, kreatywnych wychowawców i terapeutów

Wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka

Różnorodne zajęcia pozalekcyjne

Wypoczynek zapewniający prawidłowy rozwój psychofizyczny i rozrywkę

Zdrowe i smaczne posiłki

Całodobową opiekę

Udział w życiu społecznym, kulturalnym Ośrodka i na terenie miasta