Tak pracujemy

Uczymy, ćwiczymy, bawimy się

Terapia logopedyczna

Na zajęciach logopedycznych rozwijamy i kształtujemy mowę, usprawniamy narządy mowy, pracujemy nad prawidłowym oddechem, a także niwelujemy zaburzenia mowy. Najlepiej uczymy się poprzez zabawę, dlatego na zajęciach logopedycznych nie brakuje kreatywnych ćwiczeń i pomocy logopedycznych.

tak_pracujemy_terapia_psychologiczna

Terapia psychologiczna

Zajęcia z psychologiem to czas dla podopiecznych na poznanie siebie, swoich zainteresowań, preferencji i upodobań. To czas, w którym wychowankowie mogą porozmawiać o swoich osiągnięciach, problemach i trudach dnia codziennego. Podopieczni wraz z psychologiem uczą się przeżywać emocje,  trenują umiejętności społeczne, a także rozwijają swoje funkcje poznawcze takie jak pamięć, uwaga, spostrzegawczość, logiczne myślenie, rozumienie.

Fizjoterapia

Fizjoterapia wykorzystuje w usprawnianiu ruch i inne czynniki fizyczne w celu poprawy lub powrotu do pełnej sprawności osób, które na skutek wad wrodzonych, urazów, chorób doznają różnych ograniczeń ruchowych i funkcjonalnych.

Podczas zajęć fizjoterapeutycznych nasi wychowankowie korzystają ze specjalistycznych kombinezonów rehabilitacyjnych  (Dunag 02 i Spider). W efekcie ich zastosowania normalizuje się napięcie mięśniowe, przywraca postawa oraz wzór ruchowy, redukują się patologiczne odruchy. Ponadto mają pozytywny wpływ na układ błędnikowy, stymulują mózg oraz polepszają pracę układu nerwowego.

Fizjoterapia składa się z trzech głównych działów:

Kinezyterapii

w której środkiem leczniczym jest ruch.

Fizykoterapii

w której wykorzystywane są zabiegi fizykalne.

Masażu leczniczego

polegającego na masowaniu odpowiednich części ciała w zależności od potrzeb.

Metoda NDT-Bobath

Metoda ta pomaga naszym wychowankom we wszechstronnym rozwoju. Terapeuta ćwiczy całe ciało podopiecznego, dzięki czemu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu.

Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała oraz środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie do każdego podopiecznego.

Metoda Vojty

Metoda ta polega na torowaniu odruchów, a tym samym dąży do odbudowania utraconych bądź zaburzonych wskutek choroby wzorców ruchowych. Podczas stymulacji dziecko układa się w indywidualnie dobrane pozycje oraz naciska się wybrane punkty na ciele tzw. strefy stymulacji. Może być stosowana zarówno jako jedyna forma terapii, jak również jako baza dla pozostałych metod praktycznie we wszystkich zaburzeniach funkcji ruchowych.
tak_pracujemy_metoda_vojty
benedyktynski_zakatek_wychowankowie_fabian

Integracja sensoryczna

Na zajęciach z integracji sensorycznej nasi wychowankowie stymulują centralny układ nerwowy przez pobudzenie odpowiednich receptorów zmysłowych. Dzięki temu procesowi dostarczamy odpowiednią ilość i jakość bodźców, tak aby na ich podstawie mózg nauczył się właściwie reagować. Na zajęciach dostarczamy odpowiednią ilość wrażeń przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych. Stymulują one odpowiednie rozwijanie oraz prawidłowy odbiór bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły takie jak wzrok, słuch, dotyk, smak, węch oraz płynących z własnego ciała jak równowaga i czucie głębokie.

Podczas ćwiczeń wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt , który nasi podopieczni uwielbiają! Są to m.in. huśtawki, deskorolki, kordonki, hamaki terapeutyczne, wałki, kamienie sensoryczne, ścieżki sensoryczne, trampoliny, prysznice świetlne, tuby świetlne itp.

Sensoplastyka

Inaczej Plastyka Sensoryczna to forma artystycznej ekspresji, która angażuje zmysły, aby pobudzać emocje, odczucia i wyobraźnię. Kluczowym założeniem tych zajęć jest pełna swoboda i dowolność. W trakcie sensoplastyki używa się wyłącznie produktów spożywczych. Oddziałuje na wszystkie zmysły jednocześnie i pomaga dzieciom rozwijać nieskrępowaną aktywność na wszelkich płaszczyznach.

benedyktynski_zakatek_.eeg

EEG-Biofeedback

To bezpieczna, bezinwazyjna metoda treningu mózgu, która wpływa na poprawę koncentracji, pamięci i kreatywności. Nasze nadmierne emocje zostają wyciszone, a umysł zrelaksowany. Wychowankowie oglądają ciekawe animacje na ekranie monitora, a terapeuta tak dobiera parametry, aby stopniowo zwiększać ich poziom koncentracji. Treningi odbywają się na fotelu masującym, który wychowankowie uwielbiają.

Komunikacja Alternatywna AAC

To indywidualna droga do systemu komunikacji z podopiecznym. Dzięki odpowiedniemu doborowi znaków (graficznych, przestrzenno-dotykowych) i narzędzi wysokiej technologii np. Big Mack, Mówik, GoTalk, LetMeTalk podopieczny wyraża swoje potrzeby i emocje, dokonuje wyboru, a w konsekwencji nawiązuje relacje z innymi osobami.

tak_pracujemy_komunikacja_aac
tak_pracujemy_magiczny_dywan

Magiczny dywan

To interaktywna metoda, która służy do zabawy i nauki. Dzięki projektorowi nasi podopieczni mogą ćwiczyć spostrzegawczość, grać w wirtualną piłkę nożną, a także uczyć się liczenia czy łączenia wyrazów w pary. Magiczny dywan jest uwielbianą formą aktywności przez naszych wychowanków.

Sala Doświadczania Świata

 Miejsce pełne różnych dźwięków, mocy kolorów i magicznych świateł. To tutaj nasi podopieczni mogą się zrelaksować, wyciszyć, pobudzić zmysły. Poznają przedmioty o różnych strukturach, słuchają dźwięków przyrody lub poznają mnogość barw.

benedyktnski_zakatek_saladoswiadczen
benedyktynski_zakatek_tak-pracujemy

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Jest to metoda ogólnorozwojowa, mająca za zadanie zaspokojenie naturalnych potrzeb podopiecznych, dotyczących relacji z innymi ludźmi. Pozwala na rozwijanie świadomości własnego „ja”, wspomaganie rozwoju poprzez ruch, dotyk oraz kontakt emocjonalny i wzrokowy z terapeutą.) Jej celem jest kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie u wychowanka, a także rozwijanie zaufania do drugiego człowieka.

Trening słuchowy Tomatis

Metoda treningu słuchowego, której głównym celem jest wspieranie funkcji słuchowej człowieka, w drodze czego nastąpić ma poprawa koncentracji, kreatywności, rozwój zdolności lingwistycznych i komunikacyjnych, jak również zwiększenie potencjału człowieka w nauce i rozwoju psychoruchowym.

tak_pracujemy_tomatis

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Polega na bardzo delikatnej manipulacji i ucisku (5g) w obrębie czaszki, miednicy, przepony, klatki piersiowej i kości krzyżowej, w celu rozluźnienia struktur łączno-tkankowych. Poprawia ona krążenie w naczyniach, ukrwienie narządów i pracę układu nerwowego. Podstawy tej terapii oparte są na anatomii i fizjologii. Wykorzystujemy trzy fizjologiczne rytmy naszego organizmu: rytm bicia serca, rytm oddechowy i rytm kranialny.

Opieka Duchowa

Bardzo ważnym aspektem dla naszych podopiecznych jest rozwój duchowy. Uczestniczą oni w zajęciach z religii, gdzie pogłębiają wiarę i swoją relację z Bogiem. A także biorą udział w rekolekcjach i przygotowują się do Sakramentów Świętych.

Zajęcia sportowe

Mają charakter terapeutyczno- ruchowy. Poprawiają ogólną kondycję fizyczną, uczą współpracy i rywalizacji. Zajęcia sportowe dają możliwość osiągnięcia sukcesu, jak i porażki. Są doskonałym sposobem na rozwijanie samodzielności i samodyscypliny, a także na poprawę nastroju i zwiększenie aktywności.

Hortiterapia

To leczenie ogrodem – metoda terapeutyczna, pozwalająca rozwijać intelekt, polepszać samopoczucie oraz zwiększać sprawność motoryczną. Ogrodoterapia ma na celu przede wszystkim stymulację zmysłów, które mają bezpośredni 

i pośredni wpływ na kondycję psychiczną, intelektualną 

i ruchową człowieka.

Zajęcia teatralne

Dzięki nim nasi podopieczni odnajdują pewność siebie!

Podwyższają swoją samoocenę. Odnoszą swoje sukcesy!

Współpracujemy z Domem Chemika, gdzie na prawdziwej scenie mają możliwość występu nasi podopieczni! Współpracujemy z Fundacją Nieprzetartego Szlaku, która pomaga młodym niepełnosprawnym artystom!

 

Zooterapia

To wyjątkowo miły rodzaj terapii polegający na bliskim i naturalnym kontakcie ze zwierzętami. Metoda  ta wspomaga leczenie oraz rehabilitację. Jej celem jest poprawa stanu fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego człowieka. Kontakt ze zwierzętami pobudza podstawowe zmysły do działania, przyczynia się do usprawnienia funkcji motorycznych, poprawia koncentrację, ma też pozytywny wpływ na rozwój mowy.

Terapia uczy również wyrażania emocji i empatii.

Dogoterapia

Dogoterapia zwana inaczej kynoterapią jest to kontakt między psem, a osobą z którą prowadzi się terapię.Daje wsparcie w procesie rehabilitacji. Stosowana jest w celach edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Kontakt z psem ma na człowieka bardzo dobry wpływ, powodując między innymi poprawę samopoczucia. Odpowiednio dopasowana i planowana dogoterapia przynosi wiele dobrodziejstwa: poprawia kondycję fizyczną oraz psychiczną, buduje pozytywne nastawienie do siebie i otoczenia, otwiera na otaczający nas świat, buduje prawidłową koncentrację, ma działanie relaksacyjne i  wyciszające. Terapia ta skierowana jest dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami, dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi, dla osób z problemem koncentracji oraz osób w normie rozwojowej.

Muzykoterapia

To kolejna terapia posługująca się muzyką lub jej elementami w calu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania emocjonalnego, fizycznego lub umysłowego. Muzyka wpływa pozytywnie na samopoczucie, napięcie mięśni układy krążenia, pokarmowy i oddechowy. Ułatwia rehabilitację narządów ruchu. Łagodzi objawy chorób psychosomatycznych oraz stopień odczuwania bólu. Poprawia nastrój oraz dostarcza pozytywnych przeżyć, wspólnie przeżywanie pozytywnych emocji daje szanse na przełamanie barier nieśmiałości, rozładowanie napięcia oraz stwarza okazję do zabawy.

Felinoterapia

Felinoterapia to, kolejny po hipoterapii czy dogoterapii, rodzaj zajęć leczniczo – integrujących dla ludzi z udziałem zwierzęcia.  Działanie terapeutyczne ma nie tylko kontakt fizyczny z kotem, ale nawet sama jego obserwacja i przebywanie w jego towarzystwie. Felinoterapię wykorzystuje się do poprawy samopoczucia, obniżania poziomu lęku, zmniejszenia poczucia samotności, mobilizacji do działania, zwiększenia wydzielania endorfin oraz stymulacji układu odpornościowego czy krwionośnego. NASZ WARSZTAT PRACY

Podczas codziennych zajęć dydaktycznych z naszymi Wychowankami wykorzystujemy różnorodne metody, w których wciąż szkolą się i doskonalą nasi terapeuci, m. in:

Gesty Makaton
Trening słuchowo – artykulacyjny Forbrain
Stymulacja Polisensoryczna wg Pór Roku- Poranny Krąg
Program Aktywności oraz Dotyk i Komunikacja Ch. i M. Knillów
Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
Metoda Ośrodków Pracy
Terapia behawioralna
Metoda Dobrego Startu
Alternatywne metody komunikowania się
Kształtowanie kompetencji społecznych
Terapia Snoezelen
Elementy biblioterapii (terapia książką), chromoterapii (terapia kolorem), muzykoterapii (terapia muzyką), sylwoterapii (terapia drzewem), choreoterapii ( terapia tańcem)
Arteterapia ( terapia przez sztukę)
Hydroterapia (terapia wodą)
Terapia ręki
Edukacja przez ruch
Zajęcia ruchowe z chustą animacyjną
Metoda Glenna Domana
Metoda Ruchu Kierowanego
Usprawnianie widzenia