Poznaj nas

DLA KOGO?

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Puławach to placówka, w której obowiązek szkolny może realizować młodzież i dzieci na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o podstawie kształcenia specjalnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna LUB

z niepełnosprawnością w stopniu głębokim na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych.

DLACZEGO?

Jesteśmy tutaj dla naszych wychowanków i ich rodzin. Naszym celem jest stworzenie miejsca bezpiecznego i przyjaznego. Miejsca, w którym każdy czuje, że może rozwijać swoje skrzydła. Stwarzamy możliwości,

aby pokonywać swoje ograniczenia i pokazywać, że można więcej!

W KTÓRĄ STRONĘ?

Każdy dzień to dla nas szansa na kolejny krok, który przybliży nas do sukcesu. Nasi podopieczni codziennie wkładają maksimum wysiłku, by pokonywać swoje ograniczenia i tak dokonują się małe cuda! Jesteśmy uważni i patrzymy na potrzeby naszych wychowanków, by pomagać im i wspierać w codziennym przekraczaniu siebie.