OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z nową Unijną regulacją odnośnie ochrony danych osobowych, Kościół dostosował swoje wewnętrzne prawo i wydał Dekret w sprawie ochrony danych (tekst w załączniku). Od 25 maja 2018 w Kościele stosujemy się do tego Dekretu.

 

Na mocy postanowień kościelnego Dekretu o ochronie danych osobowych w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek powołany został Zakonny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym

s. dr Blanka Ewa Szymańska OSB

DEKRET OGÓLNY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH: