O nas

O nas

Jesteśmy Siostrami Benedyktynkami Misjonarkami, które od ponad 75 lat wpisały się w krajobraz puławski poprzez pracę z osobami z niepełnosprawnością. Prowadzimy Specjalny Ośrodek Wychowawczy, Szkołę Przysposabiającą do PracyOśrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy oraz podejmujemy pracę katechetyczną i przy parafii Bożego Miłosierdzia.


Od wielu lat prowadzone są spotkania dla młodzieży i organizowane rekolekcje zamknięte, w których biorą udział chłopcy i dziewczęta z miasta i okolic. Podczas rekolekcji sprawowana jest Eucharystia, sakramenty święte, głoszone są konferencje duchowe. Mające na celu pomóc młodym ludziom w rozeznaniu i wyborze drogi życiowej. Organizowane są spotkania tematyczne i rozmowy indywidualne, dzielenie się słowem i śpiew.


Chcąc pogłębić ducha benedyktyńskiego w środowisku, w który, mieszkamy. Organizowane są spotkania Benedictus dla osób dorosłych oraz Misericordia dla osób chorych i starszych.
Wiele zaś sióstr starszych prowadzi swoje apostołowanie poprzez codzienne znoszenie krzyża cierpienia i wytrwałą modlitwę.

wspolnota_zakonna_o_nas_cytat

Podstawową formą apostolstwa sióstr jest świadectwo życia poświęconego Bogu i opartego na Ewangelii. Życia przepełnionego modlitwą, duchem ofiary i miłości do człowieka, w myśl Reguły św. Benedykta – „Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony!” 

św. Benedykt